รังแค กับ หนัง ศีรษะ ลอก ต่าง กัน อย่างไร?

รังแคแห้งมีลักษณะเป็นแผ่นสีขาว ขนาดเล็ก ร่วงอยู่ตามเส้นผมและบนไหล่คล้ายกับหนังศีรษะลอก แต่ต่างกันที่รังแคแห้งไม่ได้ก่อให้เกิดรอยแดง อาการบวม หรืออาการอื่นๆบนหนังศีรษะเลย ในขณะที่หนังศีรษะแห้งลอก จะมีอาการของโรคอื่นๆเกิดร่วมบนหนังศีรษะด้วย
หนังศีรษะลอก เกิดจากหนังศีรษะแห้ง ขาดความชุ่มชื้น อาจเป็นเพราะหนังศีรษะไม่สามารถสร้างความชุ่มชื้น หรือความมันขึ้นมาเคลือบหนังศีรษะได้เพียงพอ หรือไม่สามารถกักความชุ่มชื้นไว้ได้ ทำให้หนังศีรษะมีอาการระคายเคือง และหลุดลอกเป็นแผ่น ในขณะที่ รังแค เกิดจากการที่หนังศีรษะมีความมันมากกว่าปกติ จนเกิดการสร้างเซลล์ผิวที่หนังศีรษะ และหลุดลอกออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.