อาการ น้ํา เดิน เป็น อย่างไร?

น้ำเดิน หรือถุงน้ำคร่ำแตก จะมีน้ำใสๆไหลออกจากช่องคลอด คล้ายปัสสาวะราดแต่กลั้นไม่ได้ โดยมักจะออกมาเรื่อยๆ โดยปริมาณอาจไม่แน่นอน อาการของน้ำเดินเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการคลอดบุตร จึงควรมารพ.ทันทีเพื่อเตรียมตัวคลอด
อาการ น้ำเดิน หรือน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด น้ำเดิน หรือน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการด้วยกัน ทั้งนี้ คุณแม่อาจสังเกตอาการได้จาก มีของเหลวไหลออกมาจากช่องคลอด

Leave a Reply

Your email address will not be published.