กี ต้า ร์ โปร่ง มี ลักษณะ อย่างไร?

กีตาร์โปร่ง หรือ กีตาร์อคูสติก (อังกฤษ: acoustic guitar) เป็นกีตาร์ที่สร้างคลื่นเสียงจากการสั่นสะเทือนของการดีดสาย ส่งผ่านไปยัง “ไม้หน้า” ของโครงกีตาร์ และสะท้อนเสียงให้ก้องกังวานด้วยกล่องเสียง (กล่องเปล่าที่ด้านหลังของไม้หน้า) ในลักษณะการกำทอน (resonance) และส่งผ่านสู่อากาศภายนอกอีกครั้งทางโพรงเสียง ซึ่งเป็นข้อแตกต่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.