คุณ จะ ทํา อย่างไร ภาษา อังกฤษ?

ประโยคที่ว่า ‘คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณ’ ภาษาอังกฤษใช้ว่า ‘What would you do if you + กริยาช่อง 2’ ประโยคนี้เป็นเรื่องสมมุติ เช่น คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณเห็นคนรักของคุณกับผู้หญิงอื่น What would you do if you saw your boyfriend with another girl?

Leave a Reply

Your email address will not be published.