การ กิน อาหาร รส เค็ม จัด มี ผล ต่อ การ ทํา งาน ของ ไต อย่างไร?

จะเห็นได้ว่าการกินเค็ม (โซเดียม) มากเกินไปจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังมากขึ้นในอนาคต และการกินเค็มมากในคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วยิ่งจะทำให้เกิดอาการมากขึ้น และไตเสื่อมเร็วขึ้นไปอีก ปัจจุบันจึงได้มีการรณรงค์ให้ลดการบริโภคเค็มกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเรื้อรัง
กินอาหารรสหวานจัด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ตับอ่อนต้องทำงานเพื่อผลิตอินซูลินมากขึ้น และในที่สุดก็จะป่วยเป็น โรคเบาหวาน รสเค็ม ลดเค็มสักนิด เพื่อสุขภาพไตที่ดี กินเค็มจัด หรือกินอาหารที่มีโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน ไตจะทำงานหนัก เพื่อเร่งขับเกลือออกจากร่างกายให้มากที่สุด ส่งผลให้ไตเกิดความเสียหาย ทำลายไตและหัวใจในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.