ใบอนุญาตขับขี่ หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

ใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่กับกรมการขนส่ง

  1. ยื่นเอกสารและหลักฐานการจองคิวผ่านแอปฯ แก่เจ้าหน้าที่
  2. เขียนใบคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
  3. ตรวจสภาพร่างกาย 4 ประการ คือ ตรวจตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง
  4. ชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่และรอรับใบขับขี่

เพื่อยื่นคำขอ) ที่คุณสะดวก แต่ถ้าคุณ ทำใบขับขี่สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ สูญหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อเอาใบแจ้งความ ประกอบในการยื่นขอทำใบขับขี่สาธารณะใหม่ ใบขับขี่หาย จองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ได้ คุณสามารถจองล่วงหน้าได้ การจองคิวเพื่อขอใบขับขี่คุณต้องอบรมในแอปพลิเคชั่น มาก่อนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.