ทำ อย่างไร ให้ ความ ดัน ลด?

  1. ลดความเครียด
  2. ควบคุมอาหารเค็ม และมัน การลดอาหารมันๆ ลงจะสามารถลดความดันโลหิตได้ เช่นเดียวกับการจำกัดปริมาณโซเดียม (อาหารเค็ม) ก็สามารถลดความดันโลหิตลงได้
  3. ลดน้ำหนักตัว เพราะจากการศึกษาพบว่าถ้าลดน้ำหนักตัว 4.4 กก. ในช่วง 6 เดือน สามารถลดความดันโลหิตได้ 2.5 mmHg.
  4. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

ซึ่งวิธีการควมคุมความดันโลหิตสูงให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้นั้น หนึ่งในวิธีที่ทำได้ง่ายนั่นก็คือการเลืกกินอาหารค่ะ โดยอาหารที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ มีดังนี้ 10 อาหารช่วยลดความดันโลหิตสูง 1. โยเกิร์ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.