สี ที่ อยู่ ใน โซน ขาว มี คุณสมบัติ อย่างไร?

สีขาว – บังคับให้ต้องปฏิบัติ – บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published.