ปี นักษัตร ไทย นับ อย่างไร?

การลงรายการในสูติบัตร นับจากปีนักษัตร คือ ชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เช่น 1 รอบ เรียกว่า 12 นักษัตร โดยกำหนดให้สัตว์เป็นเครื่องหมายในปีนั้น ๆ คือ ชวด – หนู, ฉลู – วัว, ขาล – เสือ ซึ่งปีนักษัตรเป็นการนับวันเดือนปีเกิดทางจันทรคติ(ตามเวลาไทยโบราณ ซึ่งนับเดือนอ้ายเป็นเดือนหนึ่ง) โดยถือปฏิทินหลวงเป็นหลักกำหนดให้วันขึ้น 1 ค่ำ
คือ ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น แบ่งเป็นรอบปี รอบละ 12 ปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไปดังนี้ สำหรับคนไทยนั้น ได้เริ่มต้นปีนักษัตรใหม่เมื่อถึงวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์คนไทยใช้สัตว์ช่วยนับปีมานานแค่ไหนแล้วไม่มีผู้ใดทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.