แต๊ะเอีย กับ อั่ ง เปา ต่าง กัน อย่างไร?

ต่างกันตรงไหน อั่งเปา กับ แต๊ะเอีย ถึงจุดนี้หลายๆคนก็คงเข้าใจความหมายของ อั่งเปา และ แต๊ะเอีย ว่าเกี่ยวข้องการเรื่องเงินๆทองๆเหมือนกัน โดยความแตกต่างจะอยู่ อั่งเปา เป็นคำนาม หมายถึง ซองใส่เงินสีแดง ส่วน แต๊ะเอีย เป็นคำกริยา หมายถึง การผูกเงินไว้กับเอว
พูดถึง ซองแดง บางทีก็เรียกว่าอั่งเปา บางคราวก็เรียกแต๊ะเอีย ก็เกิดข้อสงสัยว่าทั้ง 2 อย่างนี้มันต่างกันอย่างไร เว็บไซต์ ‘ไชน่าทาวร์เยาวราช’ ให้ข้อมูลว่า คำว่า อั่ง ในภาษาจีนแปลว่า สีแดง ซึ่งเป็นสีแทนสัญลักษณ์ความเป็นมงคล ความมีชีวิตชีวา ความโชคดีของชาวจีน เราจะเห็นว่าในเทศกาลต่างๆ ชาวจีนจะนิยมใช้สีแดงกัน ส่วนคำว่า เปา ในภาษาจีนแปลว่า ของหรือกระเป๋า

Leave a Reply

Your email address will not be published.