จุลินทรีย์ มี บทบาท ใน อาหาร อย่างไร?

จุลินทรีย์หลายชนิดมีบทบาทในการสร้างกรดอินทรีย์ (Organic Acid) ที่จะละลายแร่ธาตุอาหารพืชให้เป็นประโยชน์กับพืชต่อไป
จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในอาหารประกอบด้วย แบคทีเรีย ยีสต์ รา มีประโยชน์ – การก่อให้เกิดอาหารหมัก – ช่วยยืดอายุการเก็บอาหาร – เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามินบีที่ได้จากเซลล์ยีสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.