เล่น ทวิ ต เตอร์ อย่างไร?

การโพสต์ทวีต

  1. แตะไอคอนเขียนทวีต ที่สามารถเข้าใช้งานได้จากลำดับเหตุการณ์หน้าแรก แท็บค้นหา แท็บการแจ้งเตือน หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  2. เริ่มพิมพ์ในบริเวณที่บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
  3. ถ้าคุณต้องการทวีตรูปภาพ ให้แตะไอคอนรูปภาพ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึงสี่รูปในทวีตของคุณ
  4. แตะทวีต เพื่อโพสต์

การใช้งานทวิตเตอร์ (Twitter) เริ่มต้น เราจำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยสามารถใช้อีเมลเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ดังนั้นเราสามารถไปสมัครเพื่อขอใช้บริการอีเมลฟรีก่อนได้ เช่น Yahoo Mail, Gmail, Hotmail เป็นต้น และสิ่งสำคัญข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร ควรเป็นชื่อจริง ทั้งนี้ เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถเข้ามาติดตามคุณได้ว่า ‘คุณกำลังทำอะไรอยู่’

Leave a Reply

Your email address will not be published.