จุลินทรีย์ มี ประโยชน์ อย่างไร?

เหตุผลที่จุลินทรีย์ตัวดีเป็นจุลินทรีย์ที่ดี เพราะ มันช่วยสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายเรา ดังต่อไปนี้. จุลินทรีย์ตัวดีคอยรักษาสุขภาพลำไส้ สร้างกรดแล็กติก ทำให้สภาพแวดล้อม ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่เข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ เช่น มากับอาหาร หรือที่แฝงตัวอยู่เดิม. ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ช่วยการขับถ่ายอุจจาระ ทำให้ไม่มีอุจจาระตกค้าง
“ประโยชน์ของจุลินทรีย์ตัวดี”

  • จุลินทรีย์ตัวดีคอยรักษาสุขภาพลำไส้ สร้างกรดแล็กติก ทำให้สภาพแวดล้อม ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่เข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ เช่น มากับอาหาร หรือที่แฝงตัวอยู่เดิม
  • ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ช่วยการขับถ่ายอุจจาระ ทำให้ไม่มีอุจจาระตกค้าง ยอดกลับมาเป็นพิษกับร่างกาย
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.