หลัง เจาะ น้ํา ค ร่ํา ควร ทํา อย่างไร?

  1. นั่งพัก 30-60 นาที หลังเจาะน้ำคร่ำ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้
  2. ห้ามอาบน้ำภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเจาะน้ำคร่ำ
  3. ถ้าปวดแผลบริเวณที่เจาะสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
  4. หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนบริเวณหน้าท้อง เช่น ยกของหนัก เดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆ หรือเดินทางไกลในช่วง 2-3 วัน
  5. งดมีเพศสัมพันธ์ 1 สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published.