ภาวะ โลก ร้อน เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

ภาวะโลกร้อน หมายถึงการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศใกล้ผิวโลก หรือน้ำในมหาสมุทร เกิดจากก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินความสมดุลเนื่องจากในการอุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตมนุษย์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ สาร CFCs (Chlorofluorocarbons) ที่ใช้กับตู้เย็น
ภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีค่าสูงขึ้น อันเนื่องมากจากที่ปกติแล้วโลกเรามีเกราะหุ้มทั่วโลกคือ Ozone ทำหน้าที่ในการป้องกันรังสี UV ไม่ให้ส่องมาถึงพื้นดินมากเกินไป แต่ให้ความร้อนบางส่วนส่องผ่านลงมา และทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียความร้อนของโลก นอกจากนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases: GHG) ที่ทำหน้าที่คล้ายกัน คือ Greenhouse effect (ภาวะเรือนกระจก) ในส่วนของการดูดซับความร้อนเอาไว้ในชั้นบรรยากาศ ให้อุณหภูมิไม่น้อยเกินไปจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.