การ อ่าน หนังสือ มี ประโยชน์ อย่างไร?

8 ข้อดี ของผู้ที่รักการอ่าน

  1. 8 ข้อดีของการอ่านหนังสือ
  2. 1. กระตุ้นการทำงานของสมอง
  3. 2. เพิ่มความสุข และลดความเครียดได้ถึง 68%
  4. 3. ช่วยเพิ่มคำศัพท์
  5. 4. ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้น
  6. 5. ช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่น
  7. 6. ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
  8. 7. ทำให้สงบ มีสมาธิ

Leave a Reply

Your email address will not be published.