ถ้า ระบบ ย่อย อาหาร ทํา งาน ผิด ปกติ จะ เกิด ผล อย่างไร?

คนที่ระบบการย่อยอาหารเริ่มมีปัญหา อาจมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียดท้องหลังรับประทานอาหาร หากมีอาการมากๆ ท้องจะเกร็ง และอาจมีอาการข้างเคียงอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เรอบ่อย เรอเหม็นเปรี้ยว ผายลมบ่อย ท้องใหญ่ขึ้น หรือท้องผูก และท้องเสียร่วมด้วย ผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะยังคงรับประทานอาหารได้ตามปกติ น้ำหนักไม่ลด และส่วนมาก
ภาวะย่อยอาหาร/การดูดซึมของร่างกายผิดปกติ (Maldigestion / Malabsorption) เมื่อร่างกายมีภาวะย่อยอาหารหรือการดูดซึมสารอาหารผิดปกติมักนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกต่างๆ ได้แก่ โรคลำไส้สั้น โรคลำไส้อักเสบและภาวะตับอ่อนล้มเหลว

Leave a Reply

Your email address will not be published.