หน่วย ความ จํา แรม มี ลักษณะ อย่างไร?

แรมเป็นหน่วยความจำที่ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงเนื่องจากการรับข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูล ต่างต้องอาศัยพื้นที่ในหน่วยความจำนี้ทั้งสิ้นกล่าวได้ว่า แรมเป็นหน่วยความจำที่เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ ขนาดของแรมหรือความจุของแรมเปรียบเสมือนขนาดของโต๊ะทำงานหากแรมมีความจุมากก็เหมือนโต๊ะทำงานที่มีพื้นที่ในการทำงานได้มากนั่นเอง
Ram คือหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อการทำงานและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคำว่า Ram ย่อมาจาก Random Access Memory มีหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือชุดคำสั่งของโปรแกรมเพื่อส่งต่อไปประมวลผลที่ CPU แรมจัดเป็นหน่วยความจำชั่วคราวโดยการทำงานจะเป็นการเขียนหรือบันทึกข้อมูลแบบสุ่มคือ CPU จะสามารถ
RAM จัดว่าเป็นหน่วยความจำชั่วคราว (Short-Term Memory) โดยการทำงานของมันนั้นจะเป็นการเขียนหรือบันทึกข้อมูลแบบสุ่ม ซึ่งหน่วยความจำชนิดนี้จะสามารถบันทึกข้อมูลลงในตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเร็วในการบันทึกและอ่านข้อมูล จึงเป็นที่มาของคำว่า Random access ขณะเดียวกันก็ทำให้มันแตกต่างจากหน่วยความจำประเภทอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับฮาร์ดไดร์ฟ (Hard Drive) หรือ SSD (ที่รู้จักกันในนามของ Direct Access Memory) สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยตรงนั่นก็คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.