การ เขียน โปรแกรม มี ประโยชน์ อย่างไร?

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
5 ข้อดี การเรียนรู้ วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  1. 1. การฝึกเขียนโปรแกรม ช่วยเพิ่มพลังได้
  2. 2. การเขียนโปรแกรม ก็เหมือนการเรียนภาษาไปในตัว
  3. 3. ฝึกพัฒนาการให้เด็กก่อนเข้าวัยเรียน
  4. 4. ส่งเสริมทักษรในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
  5. 5. ตลาดแรงงานต้องการโปรแกรมเมอร์เพิ่มมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.