เลือด มี ความ สำคัญ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

ในร่างกายของเรามีของเหลวอยู่ในปริมาณมาก ของเหลวที่ว่านั้นคือ “เลือด” นั่นเอง ในเลือดจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดลอยอยู่ภายในพลาสมาหรือน้ำเลือด โดยสีแดงของเลือดนี้มาจากเม็ดเลือดแดง ที่ทำหน้าที่สำคัญอย่างคอยนำส่งสารอาหาร ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทั้งร่างกาย ดังนั้นหากเม็ดเลือดแดงนี้เกิดความผิดปกติก็ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติตามไปด้วย
เลือด เป็นของเหลว ประกอบด้วยเม็ดเลือดล่องลอยอยู่ในน้ำเหลืองหรือพลาสมา เลือดมีสีแดงเพราะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก เลือดไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายทำหน้าที่ตัวกลางติดต่อระหว่างเซลล์ของร่างกาย ขนส่งออกซิเจนและอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซค์ไปขับออกทางปอด และนำของเสียต่างๆเพื่อขับออกทางไต
มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มี เลือด การไม่มี เลือด อวัยวะของร่างกายก็ไม่สามารถรับออกซิเจนและสารอาหารที่สำคัญเพื่อการอยู่รอด เราจะไม่สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือ ควบคุมความเย็น ต่อสู้กับการติดเชื้อ หรือกำจัดของเสียของร่างกาย หากมีเลือดไม่เพียงพอ เราจะอ่อนแอและตายในที่สุด เลือด จึง มี ความสำคัญ ต่อมนุษย์ที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.