คอเลสเตอรอล คืออะไร บุคคล ทั่วไป ควร มีระดับคอเลสเตอรอล เป็น อย่างไร?

การแปลผล(มก./ดล.) โคเลสเตอรอล ปกติ <200, เริ่มสูง : 200-239 สูง >240. LDL-C: ค่าเหมาะสม : 100-129 (ต่ำกว่านี้หากมีโรคเกิดขึ้นแล้ว), ก้ำกึ่งสูง : 130-159 สูง : 160-189.

Leave a Reply

Your email address will not be published.