ปัสสาวะเป็นฟอง แก้ไข อย่างไร?

การรักษาอาการฉี่เป็นฟอง

  1. รับประทานยาตามคำสั่งของคุณหมอเพื่อรักษาอาการที่เป็นต้นเหตุ รวมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ตัวบวม
  2. ปรับพฤติกรรม เช่น การลดอาหารจำพวกโปรตีน ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.