ประเภท ของ สมาธิ มี กี่ ประเภท อะไร บ้าง และ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประเภทของสมาธิ

  • สมาธิ ๒ ได้แก่ – อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแน่วแน่ – อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ หมายเอาสมาธิในองค์ฌาน
  • สมาธิ ๓ ได้แก่ – ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ – อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแน่วแน่ – อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ หมายเอาสมาธิในองค์ฌาน
  • สมาธิ ๓ ได้แก่
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.