ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร?

แต่ถือว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการค้นพบ หลักฐานใหม่ ๆ อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางด้านการคิดค้นรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ เป็นที่มาของทฤษฎีใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม ตลอดจนนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.