ทำ อย่างไร ให้ มี เงิน?

10 วิธีมีเงินเพิ่มในกระเป๋าตังค์ ภายใน 30 วัน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

  1. 1. เพิ่มเงินด้วยสูตร 30-45-25.
  2. 2. ออมเงินตามวันที่
  3. 3. แบ่งเงินใช้ตามวัน
  4. 4. ซื้อของฟุ่มเฟือยแค่ไหน ก็หยอดกระปุกแค่นั้น
  5. 5. เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีแบบ 24 เดือนหรือ 36 เดือน
  6. 6. ซื้อกองทุนรวมที่ไม่เสี่ยง
  7. 8. ออมเงินเท่าค่ากาแฟ
  8. 9. เก็บแต่เงินเหรียญเท่านั้น

1. วางแผนและจัดทำแผนการเงินอย่างรัดกุม หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง คิดจะทำการใหญ่ต้องรู้จักวางแผนอย่างรัดกุม คิดให้รอบคอบและถี่ถ้วน ตั้งแต่รายรับประจำต่อเดือน แผนการสร้างรายได้เสริม การออมเงิน การใช้จ่ายในแต่ละวัน และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์กับเป้าหมายใหญ่ในชีวิตครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.