โทรทัศน์ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของโทรทัศน์ 1.สามารถส่งสัญญาณไปได้เป็นระยะทางไกลๆ 2.สามารถบันทึกซ้ำ หรือ ย้อนกลับไปดูภาพที่นำเสนอแล้วได้
ข้อดีของสื่อ(โดยเฉพาะโทรทัศน์) – เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทำให้มนุษย์ได้รับข้อมูลในด้านต่างๆมากขึ้น โดยรับผ่านทั้งทางตา และหู (ในวัยเด็กอาจจะส่งผลในเรื่องภาษาในแง่ที่ดีได้ เช่น มีรูปลิง แล้วมีพิธีกรในรายการบอกว่า นี่คือลิง เด็กก็จะสามารถเชื่อมโยงโดยผ่านโทรทัศน์ได้)
1. คลายเครียดได้ ข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดที่สุด เวลาที่กลับบ้านมาเหนื่อยๆ การได้นั่งชมทีวีกับคนในครอบครัว และเป็นละครเรื่องที่ชอบด้วย ก็จะช่วยให้คุณหายเครียดจากงานหรือเรื่องต่างๆ ได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะละครที่เป็นละครฮาๆ สนุกสนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.