อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต มี ความ เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กัน อย่างไร?

อันที่จริงอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคต ย่อมเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยง ระหว่างกันและกัน อย่างมิอาจแยกออกไปจากกันได้ แต่การย้อนยุค ย้อนสมัย กลับไปทะเลาะ เบาะแว้ง กันในเรื่องเมื่อร่วมๆ ศตวรรษที่แล้ว ระดับ 80-90 ปีที่ผ่านมาแล้ว มันออกจะเป็นอะไรที่น่าเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า น่าอเนจอนาถและน่าเวทนาเป็นอย่างยิ่ง
2. อดีต ปัจจุบัน อนาคต ล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเวลาเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้น อดีต ปัจจุบัน และอนาคตเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน ทุกการกระทำในอดีตส่งผลต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และทุกการกระทำในปัจจุบันเป็นรากฐานสู่อนาคต
อดีต-ปัจจุบัน-และอนาคต อันที่จริงอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคต ย่อมเป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยง ระหว่างกันและกัน อย่างมิอาจแยกออกไปจากกันได้ แต่การย้อนยุค ย้อนสมัย กลับไปทะเลาะ เบาะแว้ง กันในเรื่องเมื่อร่วมๆ ศตวรรษที่แล้ว ระดับ 80-90 ปีที่ผ่านมาแล้ว มันออกจะเป็นอะไรที่น่าเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า น่าอเนจอนาถและน่าเวทนาเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.