รู้ เพศ ลูก ได้ อย่างไร?

อายุครรภ์ 15-16 สัปดาห์: คุณแม่สามารถตรวจเช็กเพศของลูกน้อย และรู้ได้แล้วว่าจะได้ลูกชายหรือหญิง ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ หรือตรวจน้ำคร่ำ ซึ่งอวัยวะลูกน้อยจะเริ่มมีการสะสมของไขมัน ทำให้อวัยวะมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้น ในเพศชายบริเวณอวัยวะเริ่มมีผิวหนังย่น เป็นรูปทรงมากขึ้น ส่วนเพศหญิงแคมนอกเริ่มมีการนูนขึ้น
สีปัสสาวะของคุณแม่ก็อาจบ่งบอกเพศของลูกได้ โดยคุณแม่ที่มีปัสสาวะสีเหลืองใส ให้สันนิษฐานว่าคุณแม่อาจได้ลูกชาย แต่ถ้ามีปัสสาวะสีเหลืองขุ่น ก็แสดงว่าคุณแม่อาจได้ลูกสาวค่ะ แต่ทั้งนี้สีของปัสสาวะก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในร่างกายและขึ้นอยู่กับการทานอาหารบางชนิดของคุณแม่ด้วยนะคะ อาการแพ้ท้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.