ภูมิ อากาศ แบบ เมดิเตอร์เรเนียน มี ลักษณะ อย่างไร?

ลักษณะอากาศในฤดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูง อากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนในฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติ ของป่าเมดิเตอร์เรเนียนิเป็นป่าไม้ใบกว้างไม่ผลัดใบ mediterranean scrub เป็นเขตภูมิอากาศที่มีป่าไม้ ประเภทไม้พุ่มเตี้ยมีหนามเปลือกหนาขึ้นสลับกับทุ่งหญ้าหรือไม้พุ่มเตี้ยสลับทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าแคระ chaparral เขตภูมิอากาศแบบนี้จะพบได้บริเวณตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนใต้ของทวีปยุโรปติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองเพิร์ธ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ตอนใต้ของรัฐออสเตรเลียใต้ ตอนกลางของประเทศ ชิลี ชายฝั่งบาบารีทางตอนหนือของแอฟริกา เมืองเคปทาวน์ ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ทวีปแอฟริกา
6.ลักษณะอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ( Mediteranean Climate ) มีอากาศอบอุ่น ฝนตกชุกในฤดูหนาว ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตก พืชพรรณธรรมชาติที่สำคัญคือ คอร์ก โอ๊ค ไม้พุ่มมีหนาม ส้ม องุ่น มะกอก มะนาว ได้แก่บริเวณคาบสมุทรอิตาลี ภาคใต้ของสเปน ฝรั่งเศส

Leave a Reply

Your email address will not be published.