งู มี ประโยชน์ อย่างไร?

งูนั้นเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมาก ถึงแม้มันช่วยควบคุมจำนวนประชากรของพวกสัตว์รบกวนต่างๆ ซึ่งได้แก่ พวกหนูต่างๆ แมลงสาบ และแมลงอื่นๆ แต่ก็มีงูหลายพันธุ์ที่มีพิษและบางชนิดก็อาจเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้เราต้องป้องกันงูไม่ให้เข้ามาในบริเวณบ้าน รวมทั้งต้องป้องกันงูไม่ให้เข้ามาใกล้เวลาเดินทางไกลหรือเดินป่าด้วย
ขณะที่ นายสัตวแพทย์ แห่งสถานเสาวภา ได้บอกเล่าคุณประโยชน์ของพี่งูที่เห็นได้ชัดๆ ประจักษ์ต่อสายตาว่า งู คือ สัตว์ควบคุมประชากรหนู ซึ่งงูเป็นสัตว์ที่ทำให้หนูไม่แพร่ระบาดมากเสียจนเกินไป และควบคุมสัตว์ฟันแทะที่สามารถแพร่เชื้อโรคร้ายมาสู่คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.