อาการ วัย ทอง เป็น อย่างไร?

วัยทอง คือช่วงอายุเท่าไหร่ อาการเป็นอย่างไร? เมื่ออายุมากขึ้น คนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจและร่างกาย นอกจากการเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นที่สังเกตได้แล้ว วัยทองก็เป็นอีกช่วงอายุหนึ่งที่เราเห็นความแตกต่างได้ชัด เช่น มีอาการหงุดหงิดง่าย ร้อนวูบวาบ ขี้ร้อน ไปจนถึงอาการนอนไม่หลับ ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ไม่ใช่โรคอันตราย.
สังเกตอาการ “วัยทอง” อาการร้อนวูบวาบ (hot flush) โดยเฉพาะบริเวณลำตัวส่วนบน เช่น บริเวณหน้า คอ และอก มักเกิดอาการนานประมาณ 1-5 นาที ร่วมกับ อาการอื่น ได้แก่ เหงื่อออก หนาวสั่น วิตกกังวล หรือใจสั่นได้ อาการเหล่านี้อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และการนอนหลับยากขึ้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.