ลม หายใจ เข้า กับ ลม หายใจ ออก ต่าง กัน อย่างไร?

กระบังลม ( เนื้อเยื่อเป็นแผ่นกั้นระหว่างข่องอกกับช่องท้อง ) และกระดูกซี่โครง จะทำให้ปริมาตรของช่องอก เพิ่มหรือลด เมื่อกระบังลมเคลื่อนที่ต่ำลง และ กระดูกซี่โครงขยาย ปริมาตรช่องอกจะเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในช่องอกมีค่าน้อยลง จึงทำให้อากาศภายนอกเข้าทางหลอดลม และดันถุงลมปอดพองออก เรียกว่าลมหายใจเข้า และตรงกันข้ามเมื่องกระบัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.