ระบบ การ ขาย ตรง แบบ ชั้น เดียว หมายความ ว่า อย่างไร?

ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single – level – marketing) คือ การทำตลาดโดยบริษัทหรือผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.