การ ตรวจ สุขภาพ ก่อน แต่งงาน มี ประโยชน์ อย่างไร?

หลายคู่เตรียมลั่นระฆังวิวาห์เร็ว ๆ นี้ อยากแนะนำว่าก่อนแต่งงานควรพากันไปตรวจสสุขภาพกันเสียก่อน อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่ไว้ใจกันและกัน เพราะเชื้อโรคที่พาหะต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในร่างกายนั้นมีมากมาย แม้คุณและคู่จะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม และการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น วัตถุประสงค์หลักมักทำเพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งมีพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นพาหะนำโรคโดยที่ไม่รู้ตัว โดยขั้นตอนนั้นเริ่มด้วยการ
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต หัดเยอรมัน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอหรือยีน ทำให้รู้ได้ว่าหญิงหรือชายที่เป็นคู่สมรสกันนั้นมียีนที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ข้อดีของการตรวจร่างกายก่อนการแต่งงาน อาทิ เป็นการแสดงความจริงใจต่อกัน เพราะการยอมไปตรวจร่างกายเป็นการบ่งบอกถึงความรักที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง และแสดงให้เห็นว่า คุณพร้อมที่จะตรวจร่างกายเพื่อเธอ (เขา) และหากพบโรคใดที่อาจติดต่อไปถึงเธอ (เขา)หรือลูก ก็พร้อมที่จะรักษา เพื่อป้องกันไว้ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.