นกเค้าแมว กับ นก ฮูก ต่าง กัน อย่างไร?

นกฮูก กับ นกเค้าแมว ไม่มีความต่างกันเพราะเป็นนกชนิดเดียวกัน คือวงศ์ของนกเค้า สาเหตุที่เรียกว่านกฮูกซึ่งเป็นชื่อของชาวบ้านตั้ง คงเพราะชาวบ้านเรียกตามเสียงร้อง ที่มันร้องออกมานั้นเองว่า ‘คุก ๆ ฮูก’ โดยชื่อทางการของนกฮูก คือ “นกเค้าแมว”

Leave a Reply

Your email address will not be published.