เปลือก หุ้ม เมล็ด ทํา หน้าที่ อย่างไร?

เมล็ดที่พัฒนาขึ้นมาจากไข่ (ovule) นั้นจะประกอบ ด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญคือ เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) อยู่ด้านนอกของเมล็ดทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับ ส่วนที่อยู่ภายในเมล็ด จึงสามารถขนส่งสะดวกและเก็บ รักษาได้นานขึ้น ส่วนของอาหารสะสม (endosperm) เป็นเนื้อเยื่อที่เก็บอาหารไว้สำหรับใช้ในการงอกของ เมล็ด คัพภะ (embryo or embryonic plant)
1. เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat หรือ Testa) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนต่างๆ ที่บอบบางในเมล็ด เมื่อเมล็ดหลุดออกจากก้านจะเห็นเป็นรอยแผลเป็นเล็กๆ เรียกว่า ไฮลัม (Hilum) มะพร้าว มีเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวเป็นส่วนของเอนโอสเปิร์ม
1.Seed coat (เปลือกหุ้มเมล็ด) เกิดมาจากเยื่อที่หุ้มไข่ ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเอมบริโอ ป้องกันการสูญเสียน้ำ เปลือกหุ้มเมล็ดมี 2 ชั้น เปลือกชั้นนอกหนา เหนียว และแข็ง เรียกว่า เทสตา (testa) ส่วนเปลือกชั้นในมักเป็นเยื่อบาง ๆ เรียกว่า เทกเมน (tegmen)

Leave a Reply

Your email address will not be published.