คน ท้อง น้ำตาล สูง ควร ทํา อย่างไร?

ในกรณีที่คนท้องมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง: ให้ลดจำนวนคาร์โบไฮเดรต เหลือร้อยละ 35 – 40 ของจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด
วิธีลดน้ำตาลในคนท้อง อาหารลดเบาหวานคนท้อง มีอะไรบ้าง คนท้องจำเป็นต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งสามารถควบคุมอาหาร ได้โดยกระจายอาหารออกเป็น 3 มื้อต่อวัน และอาหารว่างอย่างน้อย 3 มื้อต่อวัน ทั้งนี้อาจมีมื้อก่อนนอนด้วยเพื่อป้องกันภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในช่วงกลางคืน ซึ่งมีคำแนะนำดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.