สภาวการณ์ ด้าน พลังงาน ของ โลก ปัจจุบัน เป็น อย่างไร?

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงขาดแคลนอย่างหนัก ซึ่งนับวันพลังงานที่มีอยู่มีปริมาณน้อยลงทุกทีและคงต้องหมดไปในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้ราคาของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์พลังงานสำรองพลังงานสำรองทั่วโลก พลังงานสำรองในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.