มะนาว ไม่ ออกดอก ทํา อย่างไร?

มะนาวไม่ออกดอก แก้ไขได้ ด้วยการใส่ปุ๋ย ให้ถูกต้อง ไนโตรเจนปริมาณมากในปุ๋ยคอกทำให้มะนาวไม่ออกดอก แต่จะให้ใบแทน โดยปกติแล้วมะนาวถ้าผ่านการเตรียมต้นอย่างสมบูรณ์มีการสะสมอาหารมาดีเมื่อแตกใบอ่อนก็จะออกดอกตามมาทันที
การดูแลต้นมะนาวอย่างเหมาะสมต้องให้ต้นมะนาวได้รับสารอาหารที่สม่ำเสมอ การขาดสารอาหารบางชนิดอาจส่งผลให้ต้นมะนาวไม่ผลิดอกและผล การใส่ปุ๋ยต้นมะนาวหมายความว่าพวกเขาจะต้องได้รับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณที่ดีและช่วยเพิ่มระดับความเป็นกรดของดินเป็นครั้งคราว เมื่อใส่ปุ๋ยต้นมะนาวฟอสฟอรัสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิดอกออกผล ความร้อนไม่เพียงพอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.