การ ออม ทรัพย์ กับ การ ลงทุน ต่าง กัน อย่างไร?

การออม หมายถึงส่วนหนึ่งของรายได้ทิ้งซึ่งไม่ได้ใช้ในการบริโภคนั่นคือสิ่งใดก็ตามที่ยังคงอยู่ในมือของบุคคลหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง การลงทุน เป็นการกระทำของการลงทุนเงินที่บันทึกไว้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมุมมองของการทำกำไร มันหมายถึงการเพิ่มทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.