เมล็ด พันธุ์ ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร?

เมล็ดพันธุ์ คือ เมล็ดพืชที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ตามพันธุกรรมเมื่อนำไปขยายพันธุ์ ส่วนเมล็ดพืชทั่วไปที่เราพบนั้นส่วนใหญ่เราจะนำไปใช้เพื่อการบริโภค เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ดีนั้นจะต้องเป็นพันธุ์แท้ให้พันธุ์พืชที่ตรงตามพันธุ์ มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี ปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของแหล่งปลูก
เมล็ดพันธุ์ดีควรมีสีสดใส เมล็ดเก่าจะมีสีขุ่นมัวคล้ำ ไม่ควรมีเศษผงหรือเมล็ดแตกหัก ไม่มีรอยเจาะของแมลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.