น้ำ ดี ที่ ผลิต จาก ตับ มี ส่วน ช่วย ใน การ ทำงาน ของ ระบบ ย่อย อาหาร อย่างไร?

ถุงน้ำดีเป็นอวัยวะขนาดเล็กในระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่เก็บน้ำดีที่ตับผลิตขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เรากินอาหารมันๆ เข้าไป ถุงน้ำดีจะปล่อยน้ำดีออกมาคลุกเคล้ากับอาหาร ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ พร้อมที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นหน้าที่ของน้ำดีก็คือย่อยไขมันที่เรากินเข้าไปนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.