ถ้า เติม ลม ยาง แข็ง เกินไป จะ มี ผล กับ ยาง อย่างไร?

หากเติมลมยางมากเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อยางระเบิด เพราะเมื่อรถวิ่งไปเรื่อยๆ อากาศภายในจะมีการขยายตัวจากความร้อนที่เกิดขึ้น และถ้าลมยางมีมวลมาก ก็อาจระเบิดได้ หากเป็นยางเก่าใช้มานานใกล้เสื่อมสภาพ ไม่ควรที่จะเติมลมยางให้แข็งมาก เพราะหน้าสัมผัสของชั้นความหนายางที่เหลือจะน้อยลงไป ทำให้เกิดความร้อนได้ง่าย
ขณะเดียวกันหากใช้แรงดันลมยางแข็งเกินไปอาจจะทำให้รถออกตัวได้ดีขึ้น แต่ก็มีอันตรายเช่นกัน โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการยืดเกาะถนน ทั้งบนทางโค้ง การเบรก รวมทั้งมีความยืดหยุ่นน้อยลง ส่งผลให้ยางมีความกระด้างและมีแรงสะเทือนถึงตัวรถมากขึ้น นอกนจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้ระบบกันสะเทือนของรถทำงานหนักกว่าปกติและมีโอกาสชำรุดเสียหายก่อนเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.