ฉลาก สินค้า มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ฉลากสินค้าช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเห็นข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างเช่น ปริมาณและคุณภาพความสด การรับรองต่างๆ ส่วนประกอบ วันหมดอายุ รวมถึงคำแนะนำการใช้งานและการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ตัวอย่างฉลากที่ให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจน เช่น ฉลากที่ติดไว้ตามกล่องข้าว แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ที่ใช้บรรจุอาหารและของกิน หรือติดไว้ที่กระป๋อง และขวดเครื่องดื่ม
ฉลากสินค้า หรือป้ายสินค้า คือ ข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค โดยจะมีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณ ข้อมูลโภชนาการ หมายเลขทางการค้า เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งฉลากหรือป้ายสินค้า มักนิยมใช้กันมากกับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม การติดฉลากไว้ที่บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือเครื่องดื่ม จะทำให้ลูกค้าเห็นฉลากได้อย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.