แก๊ส ออกซิเจน มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ออกซิเจน (Oxygen) คือ ก๊าซที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงมนุษย์เราด้วย เพราะถ้าร่างกายขาดออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ออกซิเจนเป็นธาตุที่สัญลักษณ์ คือ O มีเลขอะตอมเท่ากับ 8 มีความหนาแน่น 1.43 กรัม/ลิตร หนักกว่าอากาศเล็กน้อย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และมีปริมาณเป็นอันดับ 2 ในส่วนประกอบ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีการนำออกซิเจนไปใช้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าออกซิเจนจะเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ แต่กลับมีคุณสมบัติเป็นสารช่วยติดไฟ ทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการนำออกซิเจนไปใช้ในการทำปฏิกิริยาเผาไหม้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้วและกระจก อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง ตะกั่ว และซีเมนต์ หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเตาเผาขยะ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.