เทคนิค เขียน อย่างไร?

Technic = เทคนิค // เทคนิก/เทกนิค
เริ่มต้นเขียนอย่างไรดี : 6 เทคนิคเปิดบทอย่างสร้างสรรค์ ไม่เหมือนใคร การเปิดบทในนิยายเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญของการเขียน การค่อยๆ เห็นตัวอักษรเต็มกระดาษ ค่อยๆ เห็นพัฒนาการเนื้อเรื่องเป็นเสน่ห์แบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเขียนเรื่องสั้นหรือนิยายขนาดยาว การเริ่มเขียนเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่าไปกลัวนะ เขียนให้ดี เขียนให้เต็มที่เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.