คุณ เป็น อย่างไร บ้าง?

ถ้าแปลตามคำศัพท์ จะแปลว่า “คุณเป็นอย่างไร” ความหมายคือ “คุณสบายดีไหม” สำนวนนี้เป็นสำนวนพื้นฐานที่คนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาได้เรียนรู้เป็นสำนวนแรกก็ว่าได้ ซึ่งจะรู้กันดีโดยทั่วไป และเหตุที่ฝรั่งเขาถามกันแบบนี้เนื่องสภาพของอากาศที่แปรปรวนบ่อยๆนั่นเอง เขาเลยต้องถามไถ่เรื่องสุขภาพกัน How are you doing? แปลว่า… How are you doning? ฮาว อา ยู ดู๊วิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.