พิ ลา ทิ ส ต่าง กับ โยคะ อย่างไร?

เน้นไปที่การสร้างความยืดหยุ่นอยู่บนกล้ามเนื้อที่แข็งแรง โยคะจะสอนให้หายใจเข้าทางจมูก และออกทางจมูกเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก Pilates (พิลาทิส) ที่ให้หายใจออกทางปาก โยคะส่วนมากจะเล่นกันบนเสื่อ เน้นความเงียบสงบขณะฝึก ทำให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ
พิลาทิส (Pilates) เป็นรูปแบบการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในบ้านเรา พิลาทิสจะคล้ายกับโยคะอยู่หลายเรื่อง แต่ก็มีความต่างเช่นกัน ความต่างระหว่างพิลาทิส และ โยคะ ต้นกำเนิด พิลาทิส พิลาทิส มีต้นกำเนิดมาจากอัจฉริยะนักกายวิภาคศาสตร์ ชื่อว่า โจเซฟ พิลาทิส ซึ่งต้องการเน้นรักษาความสมดุลของกระดูกสันหลัง โยคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.