การ จัด ตู้ เย็น อย่าง เป็น กระบวนการ มี แนวทาง อย่างไร?

5 วิธีจัดตู้เย็น เตรียมตุนของไว้ สบายใจกว่า

  1. จัดวางของให้เหมาะสมกับความเย็น
  2. จัดสินค้าลงกล่อง ทำให้แช่ของได้มากขึ้น แถมยังหยิบใช้ง่าย เป็นหมวดหมู่
  3. เขียนระบุชนิดของไว้ เพื่อการหยิบของได้ง่ายขึ้น
  4. เขียนวันหมดอายุ ช่วยให้ใช้ของได้ทันเวลา
  5. ของเก่า ใกล้หมดอายุ เอาวางไว้ด้านหน้า จะได้หยิบใช้ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.