ตั้ง โอ๋ กับ ขึ้นฉ่าย ต่าง กัน อย่างไร?

ขึ้นฉ่าย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Apium graveolens L. จัดอยู่ในวงศ์ของผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ต่างจาก ตั้งโอ๋ ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับสกุลเบญจมาศ และทานตะวัน ลักษณะทั่วไปของ ขึ้นฉ่าย ผักขึ้นฉ่ายที่พบนั้นจะมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง มีลักษณะลำต้นอวบใหญ่ มีความสูงประมาณ 40-60 ซม.

Leave a Reply

Your email address will not be published.